Публикации

ИЗВЕШТАЈ – Родово буџетска анализа на програмата за социјална, детска и здравствена заштита и програмата за еднакви можности на жените и мажите за 2022 година на општина Пробиштип: преземи овде

КАКО ДО ФУНКЦИОНАЛНИ ЛОКАЛНИ МЕХАНИЗМИ ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ: преземи овде

Од закони до пракса – колку се функционални локалните механизми за родова еднаквост?: преземи овде

Перцепција на жените од руралните средини во Вардарскиот регион за родовата еднаквост: преземи овде 

РОДОВО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ ЗА ПОЕФИКАСНО ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ПАРИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ: преземи овде

Анализа од истражувањето за потребите на жртвите на семејното / родово – базирано насилство во општина Свети Николе: преземи овде

Човекови права, Родова рамноправност, Граѓански активизам – Брошура „Јаки жени, ја јакнат заедницата“ : преземи овде

 

 

 

Е-билтен

Пријавете се на Е-билтенот за да ги добивате најновите информации во врска со ОЖО Свети Николе.
Затвори
Е-билтен