Услуги

Бесплатна правна помош

Бесплатната примарна правна помош се обезбедува на начин, во форма и облици уредени со ЗБПП.

Психо-социјална поддршка

ОЖОСВН нуди услуги за доверливо психо-социјално советување или друг вид на психолошка помош и поддршка.

Е-билтен

Пријавете се на Е-билтенот за да ги добивате најновите информации во врска со ОЖО Свети Николе.
Затвори
Е-билтен