Органограм

 

Состав на управни и извршни структури на ОЖОСВН 2019-2023

 

Собрание на Здружението Организација на жените на општина Свети Николе е следниов:

 1. Билјана Димова
 2. Лазар Златев
 3. Даниела Давиткова
 4. Александра Коцевска
 5. Ивана Димитрова
 6. Билјана Панева
 7. Загорка Воиновска
 8. Доцка Коцева
 9. Павлина Гачева
 10. Вера Стоилока
 11. Билјана Мишева
 12. Виолета Мишева
 13. Славјанка Стаменкова
 14. Софија Заркова
 15. Слаѓана Спасова
 16. Анета Петрова
 17. Македонка Богатинова
 18. Драган Дечков
 19. Милена Манева
 20. Благој Тосевски
 21. Ѓорги Гилев

 

Управниот одбор

 1. Даница Дукас-Центар за социјална работа Свети Николе
 2. Снежана Зафирова-приватен бизнис сектор
 3. Надица Стојковска-ПЗУ Др.Надица Гинеко Филип С
 4. Маја Павловска-преставничка од локална Самоуправа Свети Николе
 5. Снежана Стојанова-Фонд за пензиско осигурување
 6. Људмила Мутева Арсова-МСУ „Г.Р. Державин“ Свети Николе
 7. Тоше Мишевски-младинец, целна група
 8. Ристе Панов-соработник со локални и национални медиуми
 9. Афердита Хаџијаха Имери-надворешен соработник, експерт

 

Надзорниот одбор

 1. Илија Бетувски-Полициска станица Свети Николе
 2. Тања Ѓурова-УЈП Свети Николе
 3. Снежана Петрова-бизнис сектор

 

Претседателка

Даниела Панева

 

Координаторка на извршна канцеларија

Јасмина Трајчева

 

Финансиска соработничка

Александра Тодевска

Е-билтен

Пријавете се на Е-билтенот за да ги добивате најновите информации во врска со ОЖО Свети Николе.
Затвори
Е-билтен