Организација на жените на општина Свети НиколеОрганизација на жените на општина Свети НиколеОрганизација на жените на општина Свети Николе
+389 32 444 620
Свети Николе, Македонија

Мрежи и Коалиции

Платформа за родова еднаквост – Платформа за родова еднаквост
Национална мрежа против насилство врз жените и семејно насилство – Глас Против Насилство
Коалиција на младински организации СЕГА – Home
Национален младински совет на Македонија – Национален младински совет на Македонија
Ромска асоцијација за жени и млади „Лулуди“ – http://luludi.mk/mk/
Мрежа за финансиска одржливост на граѓански организации – Мрежа за финансиска одржливост – Konekt

Е-билтен

Пријавете се на Е-билтенот за да ги добивате најновите информации во врска со ОЖО Свети Николе.
Затвори
Е-билтен