Документи

Правилник за работа на канцеларијата за бесплатна правна помош и психо-социјална поддршка при Организација на жените на општина Свети Николе: преземи овде

Деловник за работа Управен одбор: преземи овде

Деловник за работа Собрание: преземи овде

Прирачник за раководење со човечки ресурси: преземи овде

Правилник за финансиско работење: преземи овде

Комуникациска стратегија 2020 – 2024: преземи овде

Стратешки план 2020 – 2024: преземи овде

Е-билтен

Пријавете се на Е-билтенот за да ги добивате најновите информации во врска со ОЖО Свети Николе.
Затвори
Е-билтен