Не си сам/а – канцеларија за бесплатна правна помош и психо-социјална поддршка 2

  • Почетна
  • Проекти
  • Не си сам/а – канцеларија за бесплатна правна помош и психо-социјална поддршка 2

Времетраење на проектот: 01/08/2022 – 31/01/2024

Локација: Општина Свети Николе/Вардарски Плански Регион 

Имплементатор: Организација на жените на општина Свети Николе

Главна цел: Да се обезбеди полесен пристап до правда за жени и девојки од маргинализирани групи од општина Свети Николе и околината преку ефективно и достапно спроведување на Законот за бесплатна правна помош

Специфична цел:

Да се подобри пристапот до правда и поддршка во надминување на прекршувањето на правата на жените и девојките од маргинализираните групи

Целни групи: 

– Маргинализирани поединци и заедници на територијата на општина Свети Николе, жени и млади

– Релевантни локални/регионални институции од општина Свети Николе и Вардарскиот регион

Резултати:

1.1. Континуирано обезбедување на иновативен пакет на услуги

1.2. Информирани граѓани за достапноста и можностите за користење бесплатна правна помош

1.3. Зајакната соработка со релевантни чинители за полесен пристап до правда и надминување на состојбите предизвикани од повреда на правата

Активности:

1. Функционирање на канцеларија за бесплатна правна помош и психо-социјална поддршка во OЖОСВН

2. Реализација на информативна јавна кампања за заштита на правата на маргинализираните заедници преку иновативен пакет на услуги (правна и психо-социјална поддршка)

3. Зајакнување на соработката на различни локални актери во интерес на подобрување на пристапот до правда за маргинализираните луѓе и заедници

Буџет: 20.000 евра

Проектот е регрантиран од Коалиција Маргини и The Kvinna Till Kvinna Foundation, финансиран од Европската Унија а ко-финансиран од Шведска

Е-билтен

Пријавете се на Е-билтенот за да ги добивате најновите информации во врска со ОЖО Свети Николе.
Затвори
Е-билтен