Организација на жените на општина Свети НиколеОрганизација на жените на општина Свети НиколеОрганизација на жените на општина Свети Николе
+389 32 444 620
Свети Николе, Македонија

Светски ден на менталното здравје

Иако пандемијата го зема и продолжува да го зема својот данок врз нашето ментално здравје, способноста за повторно поврзување преку Светскиот ден на менталното здравје 2022 година ќе ни даде можност повторно да ги поттикнеме нашите напори за заштита и подобрување на менталното здравје.

Светскиот ден на менталното здравје се одбележува секоја година на 10 октомври. Денот првпат беше одбележан од Светската федерација за ментално здравје во 1992 година. Целта зад одбележувањето на Светскиот ден на менталното здравје е да се подигне свеста за проблемите со менталното здравје и да се мобилизираат напорите за поддршка на менталното здравје.

Се проценува дека еден од осум луѓе на глобално ниво живеат со ментално растројство. Во исто време, услугите, вештините и финансирањето достапни за менталното здравје остануваат во недостиг и паѓаат далеку под она што е потребно, особено во земјите со низок и среден приход.

Пандемијата COVID-19 создаде глобална криза за менталното здравје, поттикнувајќи краткорочни и долгорочни стресови и поткопувајќи го менталното здравје на милиони луѓе. Проценките покажуваат дека порастот и на анксиозноста и на депресивните растројства е повеќе од 25% во текот на првата година од пандемијата. Во исто време, услугите за ментално здравје се сериозно нарушени и јазот во третманите за состојбите со ментално здравје се зголеми.

Растечките социјални и економски нееднаквости, долготрајните конфликти, насилството и вонредните состојби во јавното здравје влијаат на целото население, заканувајќи го напредокот кон подобрување на благосостојбата; неверојатни 84 милиони луѓе ширум светот беа принудно раселени во текот на 2021 година.

Мора да ја продлабочиме вредноста и посветеноста што ги даваме на менталното здравје како поединци, заедници и влади и да ја усогласиме таа вредност со поголема посветеност, ангажираност и инвестиции од сите засегнати страни, во сите сектори. Мора да ја зајакнеме грижата за менталното здравје, така што целосниот спектар на потреби за ментално здравје ќе биде задоволен преку мрежа на пристапни, достапни и квалитетни услуги и поддршка заснована на заедницата.

Стигмата и дискриминацијата продолжуваат да бидат бариера за социјалната вклученост и пристапот до вистинската грижа.

Сите ние можеме да ја играме нашата улога во зголемувањето на свеста за тоа кои превентивни интервенции за ментално здравје функционираат и Светскиот ден на менталното здравје е можност да го направиме тоа колективно. Темата на Светскиот ден на менталното здравје оваа година е – „Направете го менталното здравје и благосостојбата за сите глобален приоритет“.

При ОЖОСВН работи канцеларија за бесплатна психо-социјална поддршка. Ние замислуваме свет во кој менталното здравје се цени, промовира и заштитува; каде што секој има еднаква можност да ужива во менталното здравје и да ги остварува своите човекови права; и каде секој може да пристапи до грижата за менталното здравје што му е потребна. Ние сме тука за Вас.

 

Е-билтен

Пријавете се на Е-билтенот за да ги добивате најновите информации во врска со ОЖО Свети Николе.
Затвори
Е-билтен