15 Октомври – Меѓународен ден на руралната жена

Жените од руралните средини играат клучна улога во земјоделството, без разлика дали се самовработени или помагаат на фамилијата. Како и да е, прашањето за родовата еднаквост продолжува да биде загрижувачко со тоа што жените се сметаат за маргинализирани во споредба со мажите.

Од 2008 година, Обединетите нации на 15 октомври го слават Денот на руралната жена, овој настан служи за да ја одбележи важноста на руралните жени, вклучително и нивната улога во борбата против сиромаштијата и нееднаквоста.

Додека улогата на жената во земјоделството е очигледно значајна, можностите за мажите и жените во агро-системот не се еднакви. Жените заземаат маргинализирани позиции, а условите за вработување се различни од оние на мажите. Жените во земјоделството често имаат нестабилни, со скратено работно време или неформални позиции и се изложени на ризици.

Родовата еднаквост останува далечен сон, а на човештвото ќе му требаат уште 286 години за да ги отстрани регулациите кои ги ставаат жените во подредена положба. Од оваа перспектива, руралните жени се особено чувствителни на правните дупки бидејќи, според Обединетите нации, околу 60% од анализираните држави имаат мала или никаква заштита кога станува збор за правото на жените да поседуваат земја.

Кога се земаат предвид разликите предизвикани од климатските промени и глобалното затоплување кои доминантно ги погодуваат оние кои се на првата линија во руралните области, руралните жени се соочуваат со невидени тешкотии. Понатаму, напредокот кон Целите за одржлив развој ќе бара еднакви можности и за жените и за мажите. Затоа постигнувањето на овие цели нема да биде возможно без зајакнување на жените, што е многу важно да се постигне бидејќи во моментов тие го носат товарот на нееднаквостите.

Од клучно значење за креаторите на политиките и регулаторите е да развијат сеопфатни стратегии кои даваат приоритет на родовата еднаквост. Образованието, зајакнувањето и отстранувањето на системските бариери се витални компоненти кон порамноправна иднина.

Жените од руралните средини заслужуваат пристап до квалитетно образование, здравствена заштита и економски можности. Заслужуваат да бидат вклучени во сите процеси на локално ниво. Заслужуваат да бидат вреднувани и да живеат живот во благосостојба.

 

 

 

 

 

Е-билтен

Пријавете се на Е-билтенот за да ги добивате најновите информации во врска со ОЖО Свети Николе.
Затвори
Е-билтен