Организација на жените на општина Свети НиколеОрганизација на жените на општина Свети НиколеОрганизација на жените на општина Свети Николе
+389 32 444 620
Свети Николе, Македонија

Интернационален ден на младите

За да се постигнат целите за одржлив развој, светот треба да го искористи целосниот потенцијал на сите генерации. Солидарноста меѓу генерациите е клучна за одржливиот развој. Мора да соработуваме за да поттикнеме успешни и правични меѓугенерациски односи и партнерства за да обезбедиме „никој да не е запоставен“.

Глобалниот извештај за стареењето ги истакнува многуте празнини во податоците што постојат во однос на староследноста кон младите. И покрај овој недостаток на истражување, младите луѓе продолжуваат да пријавуваат бариери поврзани со возраста во различни сфери од нивниот живот како што се вработувањето, политичкото учество, здравството и правдата. На индивидуално ниво, овие пречки поврзани со возраста можат длабоко да влијаат на благосостојбата и егзистенцијата не само во младоста, туку и во зрелата возраст. На општествено ниво, староста нè спречува да размислуваме и да дизајнираме политики и социјални услуги кои усвојуваат пристап на животниот курс и се фер за сите возрасти.

Во овој контекст, целта на овогодинешната тема на Меѓународниот ден на младите, меѓугенерациска солидарност: Создавање свет за сите возрасти, е да се засили пораката дека е потребна акција кај сите генерации за да се постигнат Целите за одржлив развој и никој да не се запостави. Меѓународниот ден на младите во 2022 година, исто така, ќе ја подигне свеста за одредени бариери за меѓугенерациската солидарност, особено староследноста, која влијае на младите и на старите лица, додека има штетни ефекти врз општеството како целина.

Млади бидете активни, прогресивни и продуктивни, трошете го корисно вашето време, правете позитивни промени и бидете активни и вклучени во вашата заедница! Можности има, искористете ги!

 

#InternationalYouthDay

#ИнтернационаленДенНаМладите

Е-билтен

Пријавете се на Е-билтенот за да ги добивате најновите информации во врска со ОЖО Свети Николе.
Затвори
Е-билтен