Интернационален ден на младите

За да се постигнат целите за одржлив развој, светот треба да го искористи целосниот потенцијал на сите генерации. Солидарноста меѓу генерациите е клучна за одржливиот развој. Мора да соработуваме за да поттикнеме успешни и правични меѓугенерациски односи и партнерства за да обезбедиме „никој да не е запоставен“.

Глобалниот извештај за стареењето ги истакнува многуте празнини во податоците што постојат во однос на староследноста кон младите. И покрај овој недостаток на истражување, младите луѓе продолжуваат да пријавуваат бариери поврзани со возраста во различни сфери од нивниот живот како што се вработувањето, политичкото учество, здравството и правдата. На индивидуално ниво, овие пречки поврзани со возраста можат длабоко да влијаат на благосостојбата и егзистенцијата не само во младоста, туку и во зрелата возраст. На општествено ниво, староста нè спречува да размислуваме и да дизајнираме политики и социјални услуги кои усвојуваат пристап на животниот курс и се фер за сите возрасти.

Во овој контекст, целта на овогодинешната тема на Меѓународниот ден на младите, меѓугенерациска солидарност: Создавање свет за сите возрасти, е да се засили пораката дека е потребна акција кај сите генерации за да се постигнат Целите за одржлив развој и никој да не се запостави. Меѓународниот ден на младите во 2022 година, исто така, ќе ја подигне свеста за одредени бариери за меѓугенерациската солидарност, особено староследноста, која влијае на младите и на старите лица, додека има штетни ефекти врз општеството како целина.

Млади бидете активни, прогресивни и продуктивни, трошете го корисно вашето време, правете позитивни промени и бидете активни и вклучени во вашата заедница! Можности има, искористете ги!

 

#InternationalYouthDay

#ИнтернационаленДенНаМладите

Е-билтен

Пријавете се на Е-билтенот за да ги добивате најновите информации во врска со ОЖО Свети Николе.
Затвори
Е-билтен