Мрежа НИКА избра своја претседавачка и заменичка

  • Почетна
  • ОЖО
  • Мрежа НИКА избра своја претседавачка и заменичка

На ден 24.08.2022 се одржа состанок на неформалната локална група за родова еднаквост – мрежа НИКА. Мрежа НИКА е составена од 11 локални институции и организации, чија мисија е да иницираат и промовираат подобрување на социо-економската положба на жените на локално ниво преку градење на капацитети и застапување за активно вклучување на жените во јавниот и политичкиот живот на општината. Состанокот беше со изборен карактер и на истиот учествуваа 9, од вкупно 11 претставнички од координативното тело на мрежа НИКА со право на глас.

Состанокот го отвори и водеше, претседателката на ОЖОСВН, Даниела Панева како членка на мрежата. Во првиот дел од состанокот се усвои записникот од предходниот состанок, Правилникот и Програмата за работа на мрежа НИКА, а потоа во согласност со Правилникот, се пристапи кон избор на претседавачка и заменичка.

Едногласно се донесе одлука за претседавачка да биде избрана Оливера Арсов членка во мрежата која ја претставува Унија на жени на ВМРО ДПМНЕ, а како заменичка беше избрана Билјана Ефтимова членка во мрежата која го претставува Форумот на жени на СДСМ од Свети Николе. Сите се согласија дека на овој начин ќе покажеме заедништво и здружено делување за прашања во интерес на сите жени од општина Свети Николе.

Во вториот дел од состанокот се разви плодна и инспиративна дискусија, а членките со многу голем ентузијазам зборуваа за идните активности и промени што би можеле да се направат во наредниот период, споделувајќи многу идеи и предлози за акции, активности, иницијативи.

Оваа активност е дел од проектот „Јаки жени ја јакнат заедницата 2“ финансиски поддржан од Фондација Kvinna Till Kvinna, Шведска.

Е-билтен

Пријавете се на Е-билтенот за да ги добивате најновите информации во врска со ОЖО Свети Николе.
Затвори
Е-билтен