Обука за Застапување базирано на докази

Во периодот од 24 до 26 февруари во Дојран, се одржа обука за Застапување базирано на докази. Обуката беше наменета за млади од општина Свети Николе и на истата присуствуваа претставници од подмладоци на политичките партии, училишна заедница, членови од локалниот младински совет и претставници од Општина Свети Николе. Едукаторка на работилницата беше Драгана Митровиќ.

Целта на оваа обука беше учесниците да се стекнат со знаења и вештини за застапување и лобирање на нивните интереси пред локалните чинители, како и да се запознаат со можностите кои им ги нуди Законот за младинското учество и младинските политики.

Обуката беше интерактивна, практична и ги опфати сите елементи на застапување и лобирање, како и силните страни на застапувањето и ефективни вештини на застапување. Учесниците беа отворени за нови знања и беа активно вклучени во дискусиите за самата тема и сите работни задачи. Обуката беше проследена со вежби за тимска работа и лидерство, а учесниците имаа можност и да вежбаат јавен настап преку презентација на вежбите.

Оваа обука е основа за градење на активни млади кои ќе ги застапуваат интересите на младите пред креаторите и донесувачи на одлуки на локално ниво. Се надеваме во наредниот период овие практични вежби ќе се имплементираат во пракса, а самите млади ќе можат да направат позитивни промени во нивната локална заедница.

Оваа активност е дел од проектот „Вклучени млади, силни заедници“ во реализација на ОЖОСВН, а финансиски поддржан од програмата за грантови на проектот „Младинско учество за силен и одржлив развој на заедницата” финансиран од ЕУ, а спроведуван од Коалиција на младински организации СЕГА.

 

Е-билтен

Пријавете се на Е-билтенот за да ги добивате најновите информации во врска со ОЖО Свети Николе.
Затвори
Е-билтен