Регионално јакнење за унапредени услуги кон маргинализираните заедници – втора регионална средба за вмрежување

  • Почетна
  • Новости
  • Регионално јакнење за унапредени услуги кон маргинализираните заедници – втора регионална средба за вмрежување

На 13.06 се одржа втората регионална средба за вмрежување „Регионално јакнење за унапредени услуги кон маргинализираните заедници“, на која присуствуваа претставници од релевантни институции од општините Велес, Кавадарци, Неготино, Демир Капија и Свети Николе.

Состанокот беше во форма на отворена дискусија, каде на почетокот, секоја институција / организација ги претстави сопствените иницијативи и природата на нивната работа со маргинализираните поединци, искуствата од работа во пракса, постојаните предизвици, пречки и недостатоци во работата. Претставниците ги изразија своите гледишта за тоа како дополнително да се зајакне активното вклучување и придонесот кон целните групи и заедницата. Тие ги споделија конкретните активности и пристапи употребени во нивните соодветни организации, објаснувајќи ги нивните општи оперативни стратегии.

Во текот на целиот состанок, активното учество и ангажман беа истакнати бидејќи отворено беа споделени различни искуства, различни мислења и перспективи. Сепак, консензус постигнат беше признавањето на неопходноста од постојана и добро координирана комуникација и соработка прво на локално, а потоа и на регионално ниво, како и развој на ресурси, но и поддршка од локалните самоуправи и континуирана соработка со граѓанските организации. Овој колективен пристап се сметаше за суштински со цел да се надополнат и обезбедат сеопфатните услуги за маргинализираните поединци.

Продолжуваме и понатаму активно да работиме на развивање на регионалната соработка помеѓу општините од Вардарскиот плански регион, а со цел унапредување на пристапот до правда и надминување на несаканите состојби кај маргинилизираните лица и заедници.

Оваа активност е дел од проектот „Не си сам/а – канцеларија за бесплатна правна помош и психо-социјална поддршка 2“. Проектот е регрантиран од Коалиција Маргини и The Kvinna Till Kvinna Foundation, финансиран од Европската Унија, а ко-финансиран од Шведска.

Е-билтен

Пријавете се на Е-билтенот за да ги добивате најновите информации во врска со ОЖО Свети Николе.
Затвори
Е-билтен