Организација на жените на општина Свети НиколеОрганизација на жените на општина Свети НиколеОрганизација на жените на општина Свети Николе
+389 32 444 620
Свети Николе, Македонија

Светски ден на нулта дискриминација

1 март е Светски ден на нулта дискриминација, а се одбележува ширум светот за да ја промовира идејата за активна антидискриминација.

Обединетите Нации за прв пат го прославија Денот на нулта дискриминација на 1 март 2014 година и од тогаш на овој ден секоја година, активно го промовираат правото на секој да живее полн живот со достоинство без оглед на возраста, полот, сексуалноста, националноста, етничката припадност, бојата на кожата, висината, тежината, професијата, образованието, верувањата итн.

На овој ден, го славиме правото на секој да живее достоинствен, целосен и продуктивен живот. Денот на нулта дискриминација нагласува како луѓето можат да се информираат за и промовираат: вклучување, сочувство, мир и пред сè, движење за промени. Денот на нулта дискриминација помага да се создаде глобално движење на солидарност за ставање крај на сите форми на дискриминација.

За да го привлече вниманието на влошената нееднаквост и неправда што моментално постојат низ целиот свет, Денот на нулта дискриминација 2022 година повикува на итна акција за ставање крај на разликите поврзани со приходот, полот, возраста, целокупното здравје, професијата, оштетувањата, сексуалните преференции, употребата на супстанции, родова идентификација, расна група, класа, етничка припадност и религија.

Денот на нулта дискриминација секоја година се слави со различна тема. Во оваа 2022 година, темата на Денот на нулта дискриминација е „Нулта дискриминација врз жените и девојчињата“. Низ целиот свет, особено жените и девојчињата се соочуваат со дискриминација во секој сектор и секундарна дискриминација, затоа оваа година главниот фокус е да се спречи овој проблем со зајакнување на жените и девојките и ширење на свеста за преземање акција и промовирање на еднаквоста меѓу полот и родот.

Ако сите се раѓаме еднакви, имаме еднакви права со различни мисли и единствен идентитет, зошто потоа сите зборови што доаѓаат од толпата „дискриминација“?

На секој континент, во секоја земја, во секој град, дури и на секое место низ светот меѓу 4 лица, најмалку 1 бил дискриминиран според нивната раса, религија, пол, инвалидитет, здравствена состојба, возраст, пол, приход, класа, пари и многу други статуси. За да се спречи сета дискриминација и нееднаквост низ глобалното население Организацијата на Обединетите нации, УНАИДС презема иницијатива да го развие социјалниот и економскиот статус на луѓето ширум светот давајќи им знаење за овој концепт на еднаквост.

Симболот за Денот на нулта дискриминација е пеперутката, широко користена од луѓето за споделување на своите приказни и фотографии како начин да се стави крај на дискриминацијата и да се работи кон позитивна трансформација.

Ајде да преземеме акција против дискриминацијата кон жените и девојките ширум светот, да делуваме заеднички, да бидеме информирани за своите права, да работиме на нашите ставови и размислувања, да правиме промени….

“Zero Discrimination Against Women and Girls”

„Нулта дискриминација врз жените и девојчињата“

Е-билтен

Пријавете се на Е-билтенот за да ги добивате најновите информации во врска со ОЖО Свети Николе.
Затвори
Е-билтен