Работна средба во рамки на проектот „Низ женски леќи“

Денес во кабинетот на градоначалникот на општина Пробиштип беше одржана работна средба од информативен карактер а во рамки на проектот „Низ женски леќи“. На средбата беа присутни градоначалникот Драган Анастасов, Анкица Кијајова – координаторка на комисијата за еднакви можности на жените и мажите (КЕМЖМ), Лилјана Јоноски и Даниела Панева.

Целта беше да се информира градоначалникот за реализираните активности, спроведените истражувања и добиените препораки од веќе направените истражувања за еднаков пристап  и поголемо вклучување на жените во процесот на креирање политики.

Е-билтен

Пријавете се на Е-билтенот за да ги добивате најновите информации во врска со ОЖО Свети Николе.
Затвори
Е-билтен