Програма за човекови права

  • Почетна
  • Case Studies Categories
  • Програма за човекови права

Зајакни ја промената: Подобрување на застапувањето преку медиуми

Времетраење: 01/04/2024 – 31/03/2025 Локација: Национално ниво Имплементатор: Организација на жените на општина Свети Николе Главна цел: Да се зајакне капацитетот и ефективноста на локалните граѓански организации кои работат на родово […]
Повеќе детали

Јаки жени ја јакнат заедницата III

Времетраење: 01/02/2024 – 31/12/2024 Локација: Општини од Вардарски и Источен плански регион (Свети Николе, Велес, Неготино, Кавадарци, Демир Капија, Пехчево, Пробиштип, Делчево, Виница, Кочани) Имплементатор: Организација на жените на општина Свети […]
Повеќе детали

Не си сам/а – канцеларија за бесплатна правна помош и психо-социјална поддршка 2

Времетраење на проектот: 01/08/2022 – 31/01/2024 Локација: Општина Свети Николе/Вардарски Плански Регион  Имплементатор: Организација на жените на општина Свети Николе Главна цел: Да се обезбеди полесен пристап до правда за […]
Повеќе детали

Родова перспектива на потребите, политиките и буџетот на општина Пробиштип

Локација: општина Пробиштип Имплементатор: Организација на жените на општина Свети Николе Главна цел: Да се придонесе кон градење на интегративни родово сензитивни локални програми Специфични цели: 1. Да се унапредат […]
Повеќе детали

Јаки жени, ја јакнат заедницата – II

Времетраење: 01/01/2021 – 31/12/2023 Локација/Регион: Вардарски плански регион (рурални средини: Горобинци, Иванковци, Корешница, општина Кавадарци, Неготино, Велес, Демир Капија, Свети Николе), Источен плански регион (општина Штип, Кочани, Виница, Делчево, Берово). Имплементатор: Организација […]
Повеќе детали

Проект: Институционализирање на квалитетни сервиси за рехабилитација и интеграција на жени жртви на насилство

Институционализирање на квалитетни сервиси за рехабилитација и интеграција на жени жртви на насилство Времетраење: 01.01.2021 – 31.12.2021   Локација: Општина Свети Николе Имплементатор: Организација на жените на општина Свети Николе […]
Повеќе детали

Проект: Не си сам/а – канцеларија за бесплатна правна помош и психосоцијална поддршка

Не си сам/а – канцеларија за бесплатна правна помош и психосоцијална поддршка Времетраење: 01.10.2020 – 30.09.2021 Локација: Општина Свети Николе/Вардарски Плански Регион Имплементатор: Организација на жените на општина Свети Николе […]
Повеќе детали

Проект: Јаки жени ја јакнат заедницата

Јаки жени ја јакнат заедницата Времетраење: 01/09/2019 – 31/12/2020 Регион: Вардарски регион (с.Горобинци – општина Свети Николе, с.Иванковци – општина Велес с.Корешница – општина Демир Капија) Имплементатор: Организација на жените на […]
Повеќе детали

Проект: Зајакнување на демокрaтијата преку унапредување на родовата еднаквост, функционалните механизми и динамичното граѓанско општество

Зајакнување на демокрaтијата преку унапредување на родовата еднаквост, функционалните механизми и динамичното граѓанско општество Времетраење: 02.04.2018 – 31.03.2020 Регион:  Вардарски регион (Свети Николе, Велес, Кавадарци, Неготино и Демир Капија) Имплементатори: Фонадација […]
Повеќе детали

Проект: Мрдни со прст 2 – Граѓаните се вклучуваат и застапуваат во Свети Николе, Лозово, Штип

Мрдни со прст 2 – Граѓаните се вклучуваат и застапуваат во Свети Николе, Лозово, Штип Времетраење: 01.12.2018 – 31.05.2019 Локација:  Свети Николе, Лозово, Штип Имплементатор: Организација на жените на општина […]
Повеќе детали

Е-билтен

Пријавете се на Е-билтенот за да ги добивате најновите информации во врска со ОЖО Свети Николе.
Затвори
Е-билтен