ОЖООЖООЖО
+389 32 444 620
Свети Николе, Македонија

Month: м.г

Психо-социјална поддршка: значење и видови

Психо-социјалната поддршка се дефинира како грижа, удобност, поддршка или помош, која лицето кое има потреба ја прима од други луѓе: професионалци (психолог/социјален работник) или групи за помош и самопомош. Во […]
Повеќе детали

Стартуваше со работа канцеларијата за бесплатна правна и психо-социјална помош и поддршка

Во рамките на проектот „Не си сам/а – канцеларија за бесплатна правна помош и психосоцијална поддршка“, од 01.12.2020 г. ОЖОСВН нуди бесплатна правна и психосоцијална помош и поддршка за маргинализирани […]
Повеќе детали

Истражување за препораки и наоди за креирање на сервиси и програма за реинтеграција и ресоцијализација на жени – жртви на насилство во општина Свети Николе

Семејното насилство, како и родово базираното насилство е проблем кој во континуитет негативно влијае на општеството. И покрај напредокот во однос на законската рамка и политиките, сепак на национално ниво […]
Повеќе детали

Е-билтен

Пријавете се на Е-билтенот за да ги добивате најновите информации во врска со ОЖО Свети Николе.
Затвори
Е-билтен